עבירות מין

משרד עורכי דין לירון יפרח מתמחה בייצוג בנושאי עבירות מין והטרדות מיניות, תוך שמירה מוחלטת על דיסקרטיות, מקצועיות חסרת פשרות מראשיתו של ההליך ועד סופו.

מהי עבירת מין?

עבירות מין (אונס, מעשה סדום, מעשה מגונה) הינן מהחמורות שבעבירות והן מחולקות למספר קטגוריות: מהחמורות ביותר כגון עבירת האונס, מעשה סדום, בעילה אסורה בהסכמה (בקטינים מעל גיל 14 ומתחת לגיל 16), עבירות מין במשפחה או בידי אחראי על חסר ישע.

ישנן גם עבירות מין אשר ממוקמות בקטגוריה של עבירות מין פחות חמורות כדוגמת מעשה מגונה באדם או בפומבי או הטרדה מינית. 

עבירת האונס

אונס, כהגדרתו בסעיף 345 לחוק העונשין מוגדר כהחדרת איבר מאיברי גופו של אדם או החדרת חפץ כלשהו על ידי אדם לאיבר מינה של אישה ללא הסכמתה החופשית.

עבירת אונס של גבר אינה מוגדרת בחוק ולפי ההגדרה, פעולת האונס מופנית אך ורק כלפי נשים. תקיפה מינית של גבר מוגדרת בחוק כביצוע מעשה סדום לפי סעיף 347 לחוק העונשין, אך למעשה מדובר בעבירה מקבילה שדינה כדין אונס. ברובם המכריע של המקרים- מבצע האונס הוא לרוב גבר, אך נרשמו גם מקרים בהם גברים נאנסו.

הדעה הרווחת היא שעבירת אונס מתבצעת רק כאשר מחדירים את איבר המין הגברי לתוך איבר המין הנשי, אולם, עבירת האונס מתקיימת גם כאשר מחדירים איבר אחר או חפץ לאיבר המין.

עבירת האונס מוגדרת כך:

 • בעילת אישה שלא בהסכמתה החופשית.
 • בעילת אישה בהסכמת אישה שהושגה במרמה.
 • בעילת קטינה שטרם מלאו לה 14 שנים- גם בהסכמתה.
 • תוך ניצול היות האישה חולת נפש או לקויה בשכלה.

העונש על עבירת האונס הינו מאסר של עד 16 שנים, ואולם, סעיף 345(ב) לחוק העונשין מגדיר מקרי אונס בנסיבות מחמירות אשר העונש הקבוע לצדם בחוק עומד על עד 20 שנות מאסר:

 • עבירת אונס בקטינה שטרם מלאו לה 16 שנים.
 • באיום בנשק חם או קר
 • תוך גרימת חבלה גופנית
 • תוך התעללות באישה- לפני, תוך כדי או אחרי ביצוע העבירה.
 • בנוכחות אחר או אחרים שחברו יחדיו לביצוע האונס.

מי שהורשע בעבירת אונס, עונשו לא יפחת מרבע מהעונש המרבי- אלא בנסיבות אישיות קשות ביותר.

מעשה סדום

מעשה סדום לפי סעיף 347 לחוק העונשין מתקיים כאשר מחדירים איבר מאיברי הגוף או חפץ לפי הטבעת של אדם או החדרת איבר מין לפיו של אדם.

העונש על מעשה סדום:

במקרים הבאים, תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך, השגחה או במסגרת טיפול נפשי- דין מעשה סדום מאסר עד חמש שנים:

 • מעשה סדום באדם שמלאו לו 14 שנים וטרם מלאו לו 16 שנים.
 • מעשה סדום באדם שמלאו לו 16 שנים וטרם מלאו לו 18 שנים.

ביצוע מעשה סדום באדם בגיר תוך ניצול יחסי מרות ביחסי עבודה או שירות- דינו מאסר עד שלוש שנים.

בנוסף לכך, ישנן נסיבות מחמירות העשויות להוביל לעונש בגין מעשה סדום שדינו כדין אונס- כך למשל, ללא הסכמה חופשית או בהסכמה שהושגה במרמה- דינו מאסר של עד 16 שנות מאסר. ובמקרים מסוימים עד 20 שנות מאסר- כך למשל ביצוע מעשה סדום בקטינה שטרם מלאו לה 16 שנים, ללא הסכמתה החופשית או בהסכמה שהושגה במרמה.

למרות חומרת העבירה, החוק מכיר במעשי סדום שנעשים בהסכמה ועל כן נקבע פטור לאחריות פלילית. בקטינים למשל, אם הבדל הגילאים אינו עולה על 3 שנים ואם מעשה הסדום נעשה במסגרת יחסי חברות וללא ניצול. כך למשל כשמדובר בבני זוג שקיימו יחסי מין בהסכמה, אך במהלך האקט המיני בני הזוג מבצעים מעשה סדום. במידה ואחד מבני הזוג יגיש תלונה בגין מעשה סדום שלא בהסכמה, נטל ההוכחה יהיה על הנאשם, להוכיח כי סבר שהייתה הסכמה למעשה.

בנוסף לעבירות החמורות שצוינו לעיל, קיימות עבירות מין נוספות אשר חומרתן פחותה מסוג 'מעשה מגונה' ו'הטרדה מינית'. אלו עבירות הפוגעות באוטונומיה של נפגע העבירה, בגופו ובנפשו, בתחושת הביטחון שלו ובכבודו ופרטיותו. עבירות אלה מוגדרות באופן מורכב, ונעדרות גבול ברור.

מעשה מגונה

סעיף 348 לחוק העונשין קובע מעשה מגונה כאשר הוא נעשה "לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיני". כאשר מדובר באמירות בלבד- לרוב ייחשבו כהטרדה מינית.

העונש בגין מעשה מגונה מוגדר לרוב על פי סוג המעשה:

 • מעשה מגונה בפומבי– מעשה מיני שאינו כולל נגיעה באחר (למשל: חשיפת איבר המין בפומבי או אוננות לעיני אדם אחר, שלא בהסכמתו)- העונש בגינו עד שנת מאסר, ואם בוצע בקטין שטרם מלאו לו 16 שנים- עד 3 שנות מאסר.
 • מעשה מגונה שלא בפומבי- נגיעות בגופו של אחר בהקשר מיני (נגיעה באזורים מוצנעים, התחככות, נשיקה שלא בהסכמה וכדומה)- עד 3 שנות מאסר.
 • מעשה מגונה שלא בהסכמה ותוך שימוש בכוח– ביצוע מעשה מגונה תוך שימוש בכוח פיזי או הפעלת אמצעי לחץ או תוך איום באחד מאלה או באחת מנסיבות עבירת האונס- דינו עד 7 שנות מאסר.
 • מעשה מגונה בנסיבות מחמירות– בין היתר, ביצוע מעשה מגונה בקטין מתחת לגיל 16, ביצוע מעשה תוך איום בנשק חם או קר, תוך גרימת חבלה נפשית או גופנית, תוך התעללות לפני אחרי או בזמן המעשה, או כאשר המעשה נעשה בנוכחות אחר או אחרים שחברו יחדיו למטרת הביצוע- דינו עד 10 שנות מאסר.

הטרדה מינית

הטרדה מינית היא התנהגות בעלת אופי מיני, אשר כוללת גם דיבור. יש לציין כי התנהגות מטרידה ללא אופי מיני, אינה נחשבת להטרדה מינית.

האיסור על הטרדה מינית חל על שני המינים, לרבות בבית ובמשפחה (אפילו בין בני זוג נשואים), במרחב הציבורי, בצבא, בלימודים, בעבודה ובבילוי מכל סוג.

כיום, מדובר בתופעה חברתית מורכבת ונפוצה הכוללת בחובה קשת רחבה של מעשים אסורים בחומרה שונה והיא מפורטת בהרחבה בחוק למניעת הטרידה מינית.

כך למשל: סחיטה מינית באיומים, מעשים מגונים, הצעות חוזרות בעלות אופי מיני או התייחסויות חוזרות המתמקדות במיניות.

העונש המרבי על הטרדה מינית הוא עד שנתיים מאסר. העונש על הטרדות מיניות מסוג של סחיטה מינית באיומים או מעשה מגונה הוא חמור יותר וקבוע בחוק העונשין.

העונש על התנכלות אסורה הוא עד 3 שנות מאסר והעונש על הטרדה מינית והתנכלות אסורה יחד הינו עד 4 שנות מאסר.

סעיפי החוק למניעת הטרדה מינית הינם כלליים ולעיתים ישנו קושי להבחנה בין מעשים חוקיים לבין מעשים בלתי חוקיים. החוק כולל מצד אחד, עבירות פליליות כמו מעשים מגונים ומעשים פסולים אחרים, שאינם מגיעים כדי עבירה פלילית, אך יכולים להיחשב התנהגות בלתי חוקית מבחינה אחרת, כגון עבירת משמעת. עם זאת, הוא כולל, מצד שני, גם מעשים מקובלים בקרב אנשים הגונים, כמו צורות שונות של חיזור בעלות אופי מיני אשר אינם בהכרח בלתי חוקיים ועדיין עשויים להתקבל כהטרדה מינית.

בתי המשפט הם המוסמכים לקבוע האם מעשה מסוים יחשב 'הטרדה מינית' וכל מקרה נבחן לגופו לפי נסיבותיו המיוחדות.

חשוב לדעת:

עבירות המין נתפסות כחמורות ביותר בדין הפלילי בישראל, כידוע, גם הענישה המחמירה ביותר לא תרפא את גופו ונפשו של קורבן העבירה. חוק העונשין קובע מנגנון ענישה מחמיר בהתאם לחומרת העבירה, נסיבותיה, מאפייני ביצוע העבירה ומאפייני הקורבן, כאשר העונש המקסימלי עומד על 20 שנות מאסר.

בהליכים מסוג זה, יעלו לרוב קשיים משפטיים מורכבים שמקורם בעובדה שעבירות המין מבוצעות לרוב בין אדם לאדם, ובהיעדר עדים נוספים למעשה, דבר אשר מוביל לקשיים ראייתים.

ייצוג קורבנות עבירות מין או נאשמים בביצוען, מחייב טיפול מקצועי בידי עורך דין מיומן הבקיא בדין, בחקיקה ובפסיקה המתעדכנים תכופות, בעל יכולת להתמודד בתבונה עם הליכים רגישים מסוג זה ולפעול באמפתיה ובדיסקרטיות כלפי לקוחו.

חשוב להתייעץ עם עורך דין פלילי לפני חקירה במשטרה! עורך דין מקצועי יכול למנוע את מעצרך, ואף למנוע הגשת כתב אישום כנגדך.  

משרד עו"ד לירון יפרח מתמחה במתן ייעוץ משפטי מיידי, בכל שעה, לנחקרים אשר זומנו לחקירה במשטרה- כל שנותר לכם לעשות הוא להסיר דאגה מלבכם וליצור עמנו קשר- ועו"ד ממשרדנו יגיע באופן מיידי. 

כותב המאמר הינו עורך דין פלילי לירון יפרח בעל משרד עורכי דין בת"א המתמחה במשפט הפלילי, תעבורה, דין צבאי ומשפחה ומעניק שירות בכל חלקי הארץ.

לייעוץ נוסף ניתן לפנות לעו"ד פלילי לירון יפרח באמצעות טופס יצירת הקשר שבאתר זה, או באמצעות פרטי ההתקשרות המופיעים מטה:

הערה:

מאמר זה הינו למידע כללי וראשוני בלבד ואינו נועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לשום מקרה. אין להסתמך על האמור לעיל מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.